ปรับโฉมถนนหลวง-พลับพลาไชยเริ่ม21ก.พ.นี้

ปรับโฉมถนนหลวง-พลับพลาไชย 21ก.พ.เริ่มจัดระเบียบสายรุงรัง นายประสงค์  คุ้มประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.)พร้อมด้วย ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)กรุงเทพมหานคร(กทม.)สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.)และผู้ประกอบการสายสื่อสารเข้าร่วมประชุมหารือการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า

บริเวณถนนหลวงและถนนพลับพลาไชย นายประสงค์ กล่าวว่า กฟน.ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรี และสมุทรปราการเล็งเห็นถึงปัญหาความไม่เป็นระเบียบของสายสื่อสารทำให้ภูมิทัศน์ไม่สวยงามรวมถึงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุต่างๆซึ่งอาจส่งผลต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า การประชุมในครั้งนี้จึงได้บูรณาการของแต่ละหน่วยงานในการจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่เขตจำหน่ายไฟฟ้าของกฟน.โดยมีแผนดำเนินงานในปี61 รวมระยะทาง45 กิโลเมตรโดยดำเนินการตามโครงการนำร่องในพื้นที่ถนนหลวง และถนนพลับพลาไชย(วัดเทพศิรินทร์)ระยะทาง1 กิโลเมตรซึ่งจะเริ่มข้าพื้นที่ในวันที่21 ก.พ.– 31 มี.ค.61เพื่อจัดระเบียบสายสื่อสารที่อยู่ในเส้นทางทั้งหมดโดยจะมีการกำหนดรายละเอียดสารสื่อว่าผู้ใดเป็นเจ้าของเพื่อทำการบันทึกลงในแผนที่ของกฟน.เพื่อให้ง่ายแก่การตรวจสอบซึ่งในอนาคตหากมีฐานข้อมูลและทำให้ทราบว่าในเส้นทางนี้มีเจ้าของสายสื่อสารกี่รายและมีการลักลอบมาติดตั้งเพิ่มหรือไม่ซึ่งหากเส้นทางดังกล่าวดำเนินการการเสร็จกฟน.จะใช้เป็นรูปแบบในการจัดระเบียบสายสื่อในเส้นทางต่างๆ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews